Polityka prywatności

Wprowadzenie Firma Websiteok z siedzibą przy 132 The Sycamores, 132 Edenderry, County Offaly, Irlandia (zwana dalej "Websiteok", "my" lub "nas") szanuje prywatność użytkowników serwisu websiteok.ie (zwany dalej "Serwis") i przykłada dużą wagę do ochrony ich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych od użytkowników Serwisu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed korzystaniem z Serwisu.

Rodzaje danych osobowych i sposób ich zbierania Websiteok zbiera dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dane te są zbierane poprzez formularze kontaktowe i rejestracyjne dostępne na stronie internetowej.

Cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z realizacją usług, kontaktu z użytkownikami oraz w celach marketingowych, w tym promocji naszych produktów i usług oraz analizy statystycznej.

Przechowywanie danych osobowych Dane osobowe użytkowników przechowywane są na chmurze, płatnym serwerze oraz na dysku zewnętrznym. Dbamy o to, aby dane były zabezpieczone, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Udostępnianie danych osobowych Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

Prawa użytkowników Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt z nami.

Bezpieczeństwo danych osobowych Websiteok przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające, w tym regularne tworzenie kopii zapasowych, aby chronić dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

Zmiany polityki prywatności Websiteok zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O wszelkich zmianach informujemy użytkowników na naszej stronie internetowej.

Kontakt W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych lub realizacji swoich praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej:

Firma: Websiteok Adres: 132 The Sycamores, 132 Edenderry, County Offaly, Irlandia E-mail: post@websiteok.ie Telefon: 089 212 13 01

Chcemy, aby wszyscy użytkownicy czuli się komfortowo podczas korzystania z naszego serwisu. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności, skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe od nas w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie. Masz również prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie, a przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

logo białe