Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Wszystkie usługi oferowane na stronie websiteok.ie wykonywane są przez firmę Websiteok Wszystkie podawane ceny są kwotami netto.

2. Potwierdzeniem zakupu w Websiteok jest Faktura Vatowska, którą wystawiam po zaksięgowaniu wpłaty.

§ 2 Realizacja zamówień

1. Projekty stron internetowych i sklepów internetowych realizujemy po dostarczeniu niezbędnych materiałów przez klienta oraz wpłacie zaliczki w wysokości 50% ceny końcowej zamawianego projektu. Standardowy czas realizacji strony internetowej lub sklepu internetowego wynosi około 10 dni roboczych. Dodatkowe zmiany wprowadzane na życzenie klienta wydłużają czas realizacji do maksymalnie kolejnych 30 dni.

2. Zmiany na stronach internetowych są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: post@websiteok.ie.

3. Zakup projektu strony internetowej lub sklepu uprawnia klienta do darmowych zmian w treści strony po jego zakończeniu, do 30 dni od daty umieszczenia projektu strony w internecie ale nie więcej niż trzy poprawki. Zmiany zlecone po 30 dniach od publikacji strony w internecie są wykonywane po uiszczeniu przez klienta dodatkowej opłaty, której wysokość jest zależna od ilości pracy koniecznej do wykonania dodatkowych zmian. Opłata wynosi za jedną roboczo godzinę 100€.

4. Wszystkie zdjęcia, filmy wideo czy pliki audio używane do projektowania stron internetowych, zakupujemy w bankach multimediów lub są nam dostarczone przez klienta. Licencja na multimedia zakupione w bankach uprawnia nas do ich wielokrotnego użycia w projektach w sposób komercyjny oraz ich archiwizacji. Klient nie może wykorzystywać zdjęć z zakupionych projektów do własnych realizacji.

5. Firma Websiteok zastrzega sobie prawo do akceptacji i odmowy przyjęcia zamówienia bez podawania przyczyn.

6. Jeśli zrealizowany projekt strony internetowej nie zostanie opłacony w terminie 30 dni od publikacji w internecie blokujemy wykonaną stronę internetową i wstawiamy na jej miejsce informację o konieczności realizacji zapłaty. Podaną informację skasujemy po zaksięgowaniu zaległej płatności za wykonaną prace. Do czasu uregulowania zaległych płatności zostają również zablokowane konta e-mail w nazwie domeny której dotyczy nieopłacona strona. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe zablokowaną w ten sposób stroną, lub kontami e-mail. Prosimy o realizowanie płatności w terminie.

§ 3 Ceny i płatności

1. Aktualny cennik usług realizowanych przez firmę Websiteok znajduje się pod adresem: index.htmlcennik/.

2. Do projektów stron internetowych dołączamy gratis na rok czasu miejsce na serwerze, który zapewnia zewnętrzny usługodawca. Cena przedłużenia konta na serwerze o kolejny rok to 100€.

3. Po rozpoczęciu realizacji zamówionych usług nie ma możliwości zwrotu wpłaconego zadatku na poczet wykonania przyszłej usługi. W przypadku gdy część prac nad stroną internetową, lub sklepem internetowym została już wykonana, a klient zrezygnuje z naszych usług zadatek przepada na poczet już wykonanej pracy.

4. W sytuacji, gdy proponowany projekt graficzny strony internetowej, lub sklepu internetowego nie będzie odpowiadał indywidualnemu gustowi klienta, klient ma prawo żądać wykonania nowego projektu graficznego informując nas bardziej szczegółowo o swoich oczekiwaniach. Jeśli drugi projekt graficzny również nie odpowiada oczekiwaniom klienta, może on zakupić nowy projekt dokonując nowej opłaty z portalu który sprzedaje gotowe projekty.

5. Jeśli propozycje projektów logo nie będą odpowiadały gustowi klienta, może on zakupić kolejny projekt logo i bardziej szczegółowo określić swoje wymagania.

6. Pozycjonowanie stron internetowych jest usługą płatną z góry. Na pozycjonowanie nie udzielamy gwarancji, że pozycjonowana strona internetowa będzie wyżej w wynikach wyszukiwania Google (na uzgodnioną z klientem frazę) niż przed pozycjonowaniem. Nie bierzemy odpowiedzialności za ingerenecje klienta poza naszą wiedzą dotyczącą rankingu w sieci. W momencie, gdy strona internetowa znajdzie się wyżej w wynikach wyszukiwania Google niż przed rozpoczęciem pozycjonowania, usługa zostaje uznana za wykonaną prawidłowo. Podawane planowane efekty pozycjonowania są jedynie efektami prognozowanymi i nie stanowią fragmentu umowy.

7. Po opłacie FV kończącą projekt za wykonaną usługę jest równoznaczne z całkowitą akceptacją wykonanej usługi.

§ 4 Własność intelektualna

1. Wysyłając do nas materiały klient wyraża zgodę na ich użycie w projekcie strony internetowej, lub innych zamówionych usług jak również na ich archiwizacje w celu ewentualnych późniejszych zmian w projekcie. Wysyłając do nas materiały do projektu strony internetowej klient deklaruje posiadanie prawa do ich użycia i opublikowania w internecie na własnej domenie.

2. Dostarczając dane firmy w celu wystawienia Faktury klient wyraża jednocześnie zgodę do umieszczenia danych w programie do księgowości. Decydując się na nasze usługi klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną (na e-mail).

3. Firma Websiteok może odmówić opublikowania w internecie treści, co do których istnieje podejrzenie o naruszaniu przez klienta praw autorskich. Jeśli na stronie klienta (zainstalowanej na naszym serwerze) zostaną wykryte i zgłoszone treści naruszające prawa autorskie lub niezgodne z irlandzkim, polskim prawem i międzynarodowym, możemy zablokować lub skasować podane treści bez zgody klienta, informując go dopiero po wykonaniu ich usunięcia. Firma Websiteok nie bierze odpowiedzialności za zamieszone na stronach klientów treści, na które klient nie posiada praw autorskich, ani praw na publikacje w internecie.

4. Projekty graficzne na stronach internetowych są chronione prawami autorskimi. Zgodnie z ustawą stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnych i podlegają ochronie. Podstawą do egzekwowania roszczeń za bezprawne wykorzystywanie materiałów z innych stron internetowych są ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993. W przypadku wykrycia bezprawnego używania grafiki zaprojektowanej przez firmę Websiteok na innych stronach, zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia organów ścigania i rozpoczęcia procedur w celu uzyskania odszkodowania za naruszenie praw autorskich.

§ 5 Inne

1. Korzystanie i zakup usług oferowanych na stronie websiteok.ie jest równoznaczny ze znajomością i akceptowaniem niniejszego regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na stronie. Aktualny regulamin jest dostępny pod adresem websiteok.ie/regulamin.html.

2. Websiteok nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwerów zewnętrznych usługodawców, oraz błędy w ich działaniu wynikłe z innych problemów technicznych. Zakładając konta na naszym serwerze klient może z nich korzystać na zasadach umieszczenia tam strony w celach wyświetlania jej w internecie, lecz administratorem jest firma Websiteok, a klient nie ma bezpośredniego dostępu do konta na serwerze. Ze względów bezpieczeństwa serwera nie ma możliwości instalowania aplikacji, stron i skryptów dostarczonych od innych firm.

3. Zastrzegamy iż z przyczyn technicznych nie odpowiadamy za straty będące wynikiem błędnego działania systemu CMS. W sytuacji gdy system CMS działa niewłaściwie jego przywrócenie możliwe jest tylko do stanu z momentu oddania do użytku (zakończenia projektu) z obowiązkową aktualizacją do najnowszej wersji. Przywrócenie zmian dokonanych przez system CMS, czyli wstawienie treści strony należy w tej sytuacji do klienta.

4. Klient zamawiający stronę internetową z instalacją systemu CMS, który zdecyduje się utrzymywać stronę na naszych serwerach wyraża zgodę na wykonywanie darmowych aktualizacji systemu CMS na jego stronie. Aktualizacje mają na celu poprawę zabezpieczeń i funkcjonowania systemu CMS. Aktualizacje są obowiązkowe. Po wykonaniu zbiorczej aktualizacji systemu CMS dla wszystkich stron na naszych serwerach pojawi się komunikat na stronie websiteok.ie, gdzie klient zostanie poproszony o sprawdzenie poprawności wyświetlania i działania strony. Sprawdzenie poprawności wyświetlania i działania strony należy do obowiązków klienta. Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na e-mail: post@websiteok.ie - zostaną naprawione w ciągu 48 godzin.

5. Zamawiając projekt strony internetowej, klient zgadza się na umieszczenie w projekcie strony małej informacji (z aktywnym hiperłączem na naszą stronę) o tym, że strona internetowa została zaprojektowana przez naszą firmę. Napis zostanie umieszczony w stopce (na dole) strony i służy celom informacyjnym.

6. Klient korzystający z usług oferowanych przez firmę Websiteok i podający adres e-mail do korespondencji drogą elektroniczną, zgadza się na wysyłanie wiadomości zawierających informacje o ewentualnych zmianach w sposobie świadczenia usług oraz innych biuletynów informacyjnych. Jeśli klient nie zgadza się na informowanie go o wyżej wymienionych zdarzeniach, powinien powiadomić nas o tym, wysyłając taką informacje na adres post@websiteok.ie. Wówczas wiadomości do danego klienta nie będą wysyłane.

7. W przypadku wykrycia wirusa na stronie internetowej z systemem CMS, która jest zainstalowana na naszym serwerze zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego całkowitego skasowania strony internetowej.

8. Dołożyliśmy wszelkich starań by informacje podane na stronie internetowej websiteok.ie były aktualne. Za ewentualne błędy nie odpowiadamy. Jeśli mają państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.